LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁP UẨN TÚC
Tác giả: Tôn giả Đại Mục Kiền Liên
Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

MỤC LỤC

 

* Ghi chú: Bộ Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc gồm 12 quyển. Ở đây chúng tôi trình bày theo Phẩm, vì theo số Quyển chia Phẩm ra nhiều Phần sẽ bất tiện cho người đọc.