Trắc Nghiệm Phật Học

KIỂM TRA SỰ THÔNG HIỂU VỀ PHẬT PHÁP 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chào mừng chư vị ghé thăm trang nhà Tạng Thư Phật Học. Hôm nay, trang nhà xin phép được giới thiệu đến tất cả chư vị chuyên mục “Trắc Nghiệm Phật Học”, vì muốn tất cả mọi người con Phật chúng ta có thêm chút căn bản về Phật Pháp nên chúng tôi/con đã soạn ra một số các câu hỏi nhỏ để có thể giúp cho quý vị nắm được những kiến thức căn bản của Phật Pháp và hy vọng rằng các bạn trẻ sẽ có được nhiều lợi lạc qua việc học này. Chúng tôi/con cũng hy vọng rằng chuyên mục này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho quý vị trên con đường tu tập giải thoát.

Xin tha thiết kêu gọi chư tôn đức, Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử cùng góp một bàn tay xây dựng chuyên mục này được phong phú hơn và nhiều sự trắc nghiệm liên quan đến giáo lý giải thoát của Phật đà, bằng cách là gởi đề tài câu hỏi trả lời về Ban biên tập qua địa chỉ email: tangthuphathoc@gmail.com. Xin chân thành cám ơn quý vị.

Print Friendly, PDF & Email
error: Alert: Content is protected !!