SỚ CẦU AN

 

Kính thưa quý đạo hữu,

Để kết duyên lành với người hữu duyên. Chúng tôi sẽ nhận danh sách Cầu An hằng tháng vào ngày 30 và 14 mỗi tháng Âm Lịch. Quý đạo hữu nào muốn gởi danh sách Cầu An, xin điền đủ thông tin bên dưới gởi về cho chúng tôi trước 2 ngày trên. Danh sách của quý vị gởi cho chúng tôi, sẽ được đọc trong 4 kỳ, tức là 2 tháng. Vì số lượng người có hạn, rất mong quý vị niềm tình hoan hỷ cho. Việc làm này hoàn toàn trên tinh thần thiện nguyện, hoan hỷ. Chúng tôi không nhận bất luận hình thức cúng dường nào từ việc làm này. Ngoài ra, bản thân quý vị cần phải sửa đổi những lỗi lầm, niệm Phật, bái sám, nên phát tâm trì chay, ít nhất 2 ngày trong mỗi tháng. Được vậy, việc Cầu An mới có ý nghĩa và hiệu quả.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!

 

Loading