Phiên Âm Chuyển Ngữ

Cách nhập liệu tiếng Pali trong form

LƯU Ý: Quý đạo hữu nhớ tắt bộ gõ tiếng việt đang sử dụng để có thể nhập liệu được các ký tự pali

# Pali Itrans
01 ā aa
02 Ā AA
03 ī ii
04 Ī II
05 ō oo
06 Ō OO
07 ū uu
08 Ū UU
09 .r
10 .R
11 .rr
12 .RR
13 .l
14 .L
15 .ll
16 .LL
17 .M
18 .m
19 .h
20 .H
21 ;n
22 ;N
23 ñ ~n
24 Ñ ~N
25 .t
26 .T
27 .d
28 .D
29 .n
30 .N
31 ś ;s
32 Ś ;S
33 .s
34 .S
error: Alert: Content is protected !!