Vu Lan


  Kinh Tạng

  Bài Viết

  Thơ

  Sách Đọc

  Nhạc

  Tân Cổ

  Kinh Tụng Vu Lan

  Ngâm Thơ

  Print Friendly, PDF & Email
  MỪNG XUÂN DI LẶC

  Phật lịch: 2566   Nông lịch: Quý Mão   Việt lịch: 4902   Dương lịch: 2023

  “Mừng xuân hỷ xả thêm công đức
  Đón Tết từ bi bớt não phiền”

  Xuân tết là ngày quan trọng và thân thiết đối với mọi người, dù người đó đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Kỳ gian xuân tết mỗi nơi mỗi khác, nhưng hễ mỗi lần xuân tết là báo hiệu ngày mở đầu năm mới, người người đều cảm thấy nơi lòng sống dậy niềm hy vọng sẽ được hạnh phúc sáng sủa và may mắn tốt lành hơn năm cũ.

  Xuân mang ý nghĩa tăng trưởng nguồn sống cho vạn loại sanh linh. Xuân mang lại nguồn sống của vạn vật đâm chồi nẩy lộc tốt tươi như thế nào, thì ngày đầu năm xuân tết người ta cũng vui vẻ chúc cho nhau những điều lành tốt như thế ấy.  Trong những ngày xuân tết, người ta hết sức kiêng cữ lời nói, cố tránh việc làm không hay đẹp. Người ta thường trao tặng cho nhau những món quà xinh tốt với nụ cười lời chúc “hạnh phúc, may mắn, tăng thọ, phát tài, phát lợi, bình an.”

  Trước thềm Xuân Quý Mão, năm Phật lịch 2566, Việt lịch 4902, chúng con thành tâm kính chúc Chư vị Tôn túc, Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức tăng, ni, pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, đạo quả viên thành.

  Xin nguyện chúc cho quý đạo hữu gần xa, những người bạn đồng tu đi trên đường chánh giác, thâm tâm được an nhàn, tự tại, bồ đề tâm kiên cố, đạo tâm bất thối chuyển, thiện căn được vun bồi, đầy đủ trí huệ giác ngộ, giải thoát.

  Nam-mô Đương-lai Hạ-sanh Di-Lặc-Tôn Phật.
  Nam-mô Dược-Sư-Lưu-Ly-Quang Phật.

  CUNG Thỉnh thập phương Phật Pháp Tăng
  CHÚC chúng sinh luôn thoát khổ hằng
  TÂN niên duyên ngộ viên chân tánh
  XUÂN đáo liên đài bất thoái năng
  VẠN Pháp bản lai vô nhất vật
  SỰ lý viên dung hiển tánh căn
  NHƯ thị Bồ Đề chân thường trụ
  Ý khẩu thân quy Phật Pháp Tăng.

  Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
  Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Thông tin của bạn được an toàn và sẽ không bao giờ được chia sẻ.
  Nam mô A Di Đà Phật!
  ×
  ×
  error: Alert: Content is protected !!