Kinh Mật Giáo

KINH MẬT GIÁO
BỘ MẬT GIÁO

MẬT TẠNG

Mật Giáo Bộ của Đại Chánh Tạng với Phạn chú được phục hồi.
(Esoteric Sutras from the Taisho Tripitaka [No.848 ~ No.1420] with the reconstructed Sanskrit mantras)MẬT GIÁO CHƯ TÔN NGŨ BỘĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

Một số bản kinh ngoài Bộ Mật Giáo được dịch từ Đại Chánh TạngGIA HƯNG ĐẠI TẠNG KINH

Chú Loại || Giải Oán Kết Trong Một Trăm Đời || Phổ Hiền Hạnh Nguyện || Sinh Thiên Thập Giới || Tiêu Tai Cát TườngVẠN TỰ TỤC TẠNG KINH

Một số bản kinh được dịch từ Tục TạngPHÁP KINH ĐẠI BỘLƯU Ý KHI TẢI TÀI LIỆU VỀ TRANG KHÁC

+ Giữ nguyên nội dung, tên tác giả, dịch giả và ghi nguồn kinhmatgiao.wordpress.com.
+ Các trang nhận Donation hoặc kinh doanh vui lòng không post lại tư liệu từ đây.
+ [Một số lưu ý khác…]

error: Alert: Content selection is disabled!!