Từ Điển Học Phật Đa Phương Tiện

TỪ ĐIỂN HỌC PHẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN
MULTIMEDIA BUDDHIST DICTIONARY
TANGTHUPHATHOC.NET

Từ điển Học Phật đa phương tiện được lưu trữ các mục từ Phật học từ nhiều nguồn Từ điển khác nhau. Mục từ có thể tìm kiếm theo các điều kiện khác nhau do người sử dụng quy định, ví dụ tìm mục từ theo từ điển, tìm mục từ xuất hiện trong nội dung của các từ điển….

* GHI CHÚ: Các nguồn từ điển hiện đang cập nhật, trong giai đoạn này nếu có sơ sót kính mong quý vị niệm tình thông cảm. Quý vị có thể góp sức bằng cách gởi cho trang nhà các dữ liệu cần thiết để bổ sung, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết các mục từ nào còn thiếu để chúng tôi có thể bổ sung, thành thật cám ơn quý vị.

tìm kiếm theo điều kiện
Tìm chính xác mục từ
Tìm kiếm theo mục từ
Tìm kiếm trong nội dung mục từ
Tìm kiếm theo từ điển
Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Anh - Việt)
Phật Học Đại Từ Điển
Phật Học Từ Điển Thiện Phúc (Sanskrit – Pali – Việt)
Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt - Anh)
Từ Điển Đạo Uyển
Phật Học Từ Điển (Anh – Việt)
Từ Điển Thuật Ngữ Phật Học Hán Ngữ
Từ-điển Thiền và Thuật Ngữ Phật Giáo Thiện Phúc [Anh - Việt]
Phật Quang Đại Từ Điển
Từ Điển Thiền Và Thuật Ngữ Phật Giáo
Thuật ngữ Phật học Anh Hán
Từ Điển Pali - English
Từ Điển Phật Học Việt - Anh Minh Thông
Concise Pali-English Dictionary
Từ Điển Phật Học Việt - Việt
Phật Học Từ Điển Thiện Phúc
Tự Điển Pāli-Việt Giản Lược
Từ-điển Thiền và Thuật Ngữ Phật Giáo Thiện Phúc (Việt - Anh)

Thử tìm từ: 默理龍華會bất động Phậtmộc hoạn kinhPrajāpaya-Viniscaya-Siddhi ...

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng

1. Nhập mục từ cần tìm vào ô tìm kiếm, mặc định từ điển sẽ tìm tên mục từ ở trong các bộ từ điển hiện có của tangthuphathoc.net

2. Nếu quý đạo hữu cần tra mục từ, từ một nguồn từ điển nào riêng biệt thì cần thêm điều kiện tìm kiếm bằng cách nhấn vào biểu tượng bộ lọc  gỡ/ hoặc chọn trong bồ lọc. Ví dụ cần tra cứu từ BỒ TÁT từ bộ điển ĐẠO UYỂN và không cho kết quả hiện từ các nguồn từ điển khác thì chọn như sau: