Mừng Xuân

TUYỂN TẬP XUÂN
Mừng Xuân QUÝ MÃO

Phật lịch: 2566   Nông lịch: Quý Mão   Việt lịch: 4902   Dương lịch: 2023

“Mừng xuân hỷ xả thêm công đức
Đón Tết từ bi bớt não phiền”

Xuân tết là ngày quan trọng và thân thiết đối với mọi người, dù người đó đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Kỳ gian xuân tết mỗi nơi mỗi khác, nhưng hễ mỗi lần xuân tết là báo hiệu ngày mở đầu năm mới, người người đều cảm thấy nơi lòng sống dậy niềm hy vọng sẽ được hạnh phúc sáng sủa và may mắn tốt lành hơn năm cũ.

Xuân mang ý nghĩa tăng trưởng nguồn sống cho vạn loại sanh linh. Xuân mang lại nguồn sống của vạn vật đâm chồi nẩy lộc tốt tươi như thế nào, thì ngày đầu năm xuân tết người ta cũng vui vẻ chúc cho nhau những điều lành tốt như thế ấy.  Trong những ngày xuân tết, người ta hết sức kiêng cữ lời nói, cố tránh việc làm không hay đẹp. Người ta thường trao tặng cho nhau những món quà xinh tốt với nụ cười lời chúc “hạnh phúc, may mắn, tăng thọ, phát tài, phát lợi, bình an.”

Trước thềm Xuân Quý Mão, năm Phật lịch 2566, Việt lịch 4902, chúng con thành tâm kính chúc Chư vị Tôn túc, Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức tăng, ni, pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, đạo quả viên thành.

Xin nguyện chúc cho quý đạo hữu gần xa, những người bạn đồng tu đi trên đường chánh giác, thân tâm được an nhàn, tự tại, bồ đề tâm kiên cố, đạo tâm bất thối chuyển, thiện căn được vun bồi, đầy đủ trí huệ giác ngộ, giải thoát.

Nam-mô Đương-lai Hạ-sanh Di-Lặc-Tôn Phật.
Nam-mô Dược-sư Lưu-Ly-Quang Phật.

Tín hương một nén thắp ngày Xuân,
Xóa bớt danh thèm, lẫn tham, sân.
Tánh xấu quyết tâm từ nay đoạn,
Nặng lòng lẩm cẩm mất mấy Xuân.
Hỷ, Xả, Từ, Bi vô chướng ngại,
Sen thẳm ngày sau mới vui Xuân.
Di Đà sáu chữ hằng niệm tưởng,
Cực lạc đài vàng mãi trường xuân.1.

BÀI VIẾT

THƠ

AUDIO

NHẠC XUÂN

CHÚ THÍCH

  1. Bồ tát giới Bảo Đăng
error: Alert: Content is protected !!