Mật Tông

MẬT TÔNG PHẬT GIÁO

Ghi chú: Một số Kinh sách trong Mật giáo được đăng lại từ trang dịch giả Huyền Thanh [Kinh Mật Giáo], chúng tôi chỉ trích lược những Kinh sách nằm trong Đại Chánh Tạng. Nếu quý vị muốn nghiên cứu toàn thể nội dung, với những Kinh chú được phổ biến dạng chữ Việt và chú từ Phạn văn, xin hoan hỷ vào trang dịch giả, xin chân thành cám ơn.