Tây Nam Phương La Sát Thiên Ấn

 

Tay phải nắm quyền đặt ở eo lưng. Dựng thẳng 5 ngón tay trái dính nhau, co lóng giữa của Địa (ngón út) Thủy (ngón vô danh), đem đầu ngón Không (ngón cái) đè móng 2 ngón Địa Thủy (ngón út và ngón vô danh) liền thành.

Chân Ngôn là:

“An, địa lị để duệ, sa phộc ha” 

OM _ NRTYE SVÀHÀ