Nam Phương Diễm Ma Thiên Ấn

 

Chắp 2 tay lại. Co lóng giữa của 2 Địa (2 ngón út) sao cho dính lưng nhau, cũng co dính lưng 2 Phong (2 ngón trỏ), đem 2 ngón cái đè lóng giữa 2 Phong (2 ngón trỏ) liền thành.

Chân Ngôn là :

An, diễm ma gia, sa phộc ha 

OM _ YAMMÀYA SVÀHÀ

[Hoặc Chân Ngôn là:

OM _ YAMÀYA SVÀHÀ ]