MỘT THOÁNG RA ĐI
(Thắng Hoan chết giả vào lúc 12:30 sáng, thứ 2, ngày 28.3.2011)

Đột xuất toàn thân chẳng biết chi
Tâm linh giả biệt tự ra đi
Chia tay thầm lặng trong đêm vắng
Để khỏi cưu mang một chút gì.

Những tưởng từ nay dứt nợ đời
Trở về Chân Thể sống an vui
Đâu ngờ duyên nghiệp chưa phân định
Bổng hết cơn mê, tỉnh lại rồi.

Sau đó trầm tư quán chiếu xem
Trong người chẳng thấy có gì thêm
Mà sao thế sự xôn xao lắm
Khảo sát nguyên nhân cố kiếm tìm.

Nào rõ trong thân còn có tâm
Chủ quyền quyết định sống hay không
Mong cầu thấy nó nơi thân xác
Đáy biển mò kim! Thật quá lầm!

Thôi thì tiếp tục hạnh tùy duyên
Cho hết đời tu ở cuối miền
Tự tại thảnh thơi trong vô trụ
Niết Bàn tịnh lạc lộ chân nguyên.

Thích Thắng Hoan