HẠNH TÙY DUYÊN

Thân tôi như cánh bèo trôi
Dòng đời xuôi ngược biết nơi nào dừng
Lang thang khắp nẻo đường trần
Chỗ nào duyên đến vui mừng ra đi
Chông gai mình chẳng ngại gì
Mong tròn hạnh nguyện từ bi độ đời
Những nơi đã trải qua rồi
Chỉ còn đe å lại tặng người niềm tin:
“Tùy Duyên” la øhạnh tinh anh
Khuôn vàng thước ngọc xây thành cõi an.
Có,Không hai lối phu õphàng
Được, Thua hai lối bẽ bàng ngàn năm
Cho dù cuộc thế thăng trầm
Tuỳ Duyên vẫn giữ cõi long thản nhiên
Vô tư tình trạng ngửa nghiêng
Thảnh thơi đi giữa triền miên thảm sầu.
Người ơi! Chớ có lo âu
Từ bi mở rộng thiên thu thanh bình.

Chùa Phật Quang
Ngày 03.09.2019
Thích Thắng Hoan