HOA QUỲNH

Chậu hoa bên cạnh phòng tôi
Thân hình mảnh khảnh giống nơi xương rồng
Dạt dào sức sống bên trong
Thướt tha trước gió, tháng năm lớn cùng
Thấy hoa xuân sắc mặn nồng
Mọi người rung cảm đem lòng đặt tên
“Hoa Quỳnh”, tiếng gọi hữu tình
Cho hoa danh phận góp mình thiên nhiên
Đoá hoa màu trắng trinh nguyên
Biểu trưng ý nghĩa thuần chuyên trong lành.
Hoa Quỳnh khép kín hoa trinh
Chỉ trao duyên đẹp cho nghìn sao đêm
Đậm đà tuôn mộng cánh mềm
Giữa hè thu hẹn bên thềm tương tư
Suốt năm mòn mỏi đợi chờ
Gặp nhau chỉ được một giờ gần khuya
Rồi sau đó, phận não nề
Hồng nhan bạc phước đành về thiên thu
Mặc dầu kiếp sống phù du
Loài hoa quý phái ngàn sau mãi còn
Tiếng thơm vẫn đậm nét vàng
“Hoa Quỳnh” danh hiệu “Nữ Hoàng Bóng Đêm”.

Chùa Phật Quang
Ngày 01.09.2019
Thích Thắng Hoan