Ý NGHĨA HOA TRANG

(Thân tặng sư cô Huệ Trang vì sư cô thích hoa nầy, nhưng ý nghĩa Huệ Trang khác ý nghĩa Hoa Trang, cho nên không thể so sánh được.)

Hoa Trang nét đẹp đơn thuần
Nói lên thanh khiết sắc hương tuyệt vời
Loại hoa chẳng chút đua đòi
Chẳng khoe diễm lệ, chẳng phơi diễm tình
Luôn luôn thể hiện chân thành
Trăm hoa cùng nở, duyên lành cùng phân
Kết thành một đoá hoa xuân
Tư bày ý nghĩa hợp quần thủy chung
Thế gian trân quý vô cùng
“Mẫu Đơn” biểu tượng to ûlòng khắc ghi,
Hoa nay mang ý nghĩa gì?
“Máu tim của mẹ, trần ai sạch làu”
Người đời tin tưởng nhiệm mầu
Dâng hoa cúng Phật nguyện sâu chí thành
Mong mình hạnh phúc an lành
Như hoa biểu tượng, bình minh kiếp người
Cho nên tâm hợp chung lời
“Mẫu Đơn” gương sáng, muôn đời bình an.

Chùa Phật Quang
Ngày 04.09.2019
Thích Thắng Hoan