TÂM SỰ ĐÓA MAI TÀN

Mai tàn rơi nhẹ bên đường
Thôi rồi một kiếp tình xuân đong đầy,
Giả từ bến mẹ, niềm say
Còn đâu lưu luyến, phủ đầy nhớ nhung,
Trôi lăn theo gió lạnh lùng
Mịt mù nẻo trước, mờ trong lối về
Đời xuân sao lắm nhiêu khê
Tương lai chẳng biết thêm tê tái lòng
Biển đời phiêu bạt long đong
Buông trôi số phận còn mong chi tròn
Mặc tình duyên nghiệp se mòn
Đời hoa tan tác đâu còn sắc hương,
Có ai chia xẻ tình thương,
Ghi vào kỷ niệm cho tròn kiếp hoa.

Ngày 06. 03. 2020
Thích Thắng Hoan
Chùa Phật Quang
Trung Tâm Phiên Dịch và Sáng Tác.