TỈNH GIẤC MỘNG ĐỜI

Cuộc đời thay đổi chán chê
Bằng không chuyển biến càng thê thảm nhiều
Trần gian tưởng đẹp bao nhiêu
Nhìn sâu cũng chỉ bóng chiều phù vân
Tình đời chân giả khó phân
Tợ hồ ánh nguyệt chập chờn sương khuya
Than ôi! Lắm kẻ não nề
Phủ đầu cay đắng, ê chề tuổi xuân
Mõi mòn lê gót gian truân
Tỉnh ra mình đã trầm luân kiếp sầu.

Ngày 11.10.2011
Thích Thắng Hoan