TUỔI XẾ CHIỀU

Mỗi ngày mỗi bước đi qua
Tư sanh cánh cửa mở ra lối vào
Kéo theo hơi thở nhịp cầu
Bên bờ vực thẵm chiều sâu ngút ngàn
Rồi đây cũng phải sang ngang
Bể dâu bến nọ phụ phàng biệt ly
Hết duyên là phải chia tay
Cuộc đời cõi tạm ngày mai nào còn
Lỡ mơ vào cõi vô thường
Trải bao cay đắng gian truân lối về
Con đường nghịch cảnh sơ khê
Càng đi cảm thấy gần ve àbến vui.
Cuộc đời như thế đu ûrồi!!!

Ngày 25.09.2019
Chùa Phật Quang
Trung Tâm Dịch Thuật và Sáng tác
Thích Thắng Hoan