CỬA SỔ ĐIỂN TRANG HOA BỤP

Hiên ngoài cửa sổ phòng tôi
Điểm trang hoa bụp, tranh đời đẹp xinh
Nõn na ønhững cánh hoa trinh
Đoá hồng đua nở tinh anh sáng ngời
Nhìn qua cửa sổ, long tôi
Thấy hoa nở rộ, nguồn vui tràn đầy
Với tôi hoa bụp tuy hai
Khác nhau hình tướng, bên cây bên người
Nhưng chung moat thể tuyệt vời
Sanh từ Phật tánh suối đời tâm giao
Hai thân Y Chánh (Y báo, ChánhBáo) nương nhau
Nối liền sinh mệnh nhịp cầu duyên sanh
Từ trường kết hợp tâm linh
Cho hoa khoe thắm, cho tình cảm thông.
Mỗi lần hoa bụp bên phòng
Thi đua nơ ûrộ, ánh hồng sáng tươi
Trưng bày qua cửa sổ tôi
Nhìn xem cảm thấy nguồn vui dạt dào.

Chùa Phật Quang
Ngày 28.8.2019
Thích Thắng Hoan