CẢM NIỆM QUÁN SƠN TRÀ

Đồi thông phảng phất mây hương
Sơn Trà quán lợp tình thương đón mời
Dừng chân Thiền khách người ơi
Cùng chung tao ngộ nụ cười giao duyên
Trăng thanh lơ lửng bên thềm
Sáng soi công án trà Thiền điểm tâm
Hoà lên khúc nhạc tri âm
Cho tan bến mộng, cho lòng nở hoa.