NGÀY VỀ VIÊN GIÁC

Lành thay tôi về Viên Giác
Đầy hoa ngập lối hương bay
Lâng lâng tâm hồn thanh thoát
Còn đâu duyên kiếp trần ai.

Lành thay tôi về Viên Giác
Gặp người tri kỷ năm xưa
Tình thâm hàn huyên nhen nhúm
Ấm lòng giá lạnh song thưa.

Lành thay Thiền lâm Viên Giác
Đài sen quy hướng mười phương
Niềm tin vun trồng cội phúc
Xây nên truyền thống quê hương.

Hôm nay tôi ngồi Viên Giác
Hoà lên bản nhạc Thiền ca
Âm vang khơi nguồn tỉnh thức
Phù sinh vỡ mộng Ta Bà.