TỲ SA MÔN THIÊN ẤN

Chắp tay lại giữa rỗng. Giao 2 Không (2 ngón cái) kèm cứng, 2 Phong (2 ngón trỏ) phụ bên cạnh 2 Hỏa (2 ngón giữa) như đầu móc câu sao cho đầu ngón cách nhau một thốn và chẳng chạm dính nhau.

Chân Ngôn là:

“Án _ Phệ thất la phộc noa dã, sa-phộc hạ” 

*)OṂ_ VAIŚRAVAṆĀYA SVĀHĀ

Nếu tụng Chú này sẽ được sung túc giàu có lớn, ngày đêm được phòng hộ.