ĐẾ THÍCH THIÊN ẤN

Tay trái nắm quyền đặt ở eo. Tay phải co lóng giữa của 2 ngón Địa ( ngón út), ngón Thủy (ngón vô danh) thẳng cứng cùng dính nhau, đặt Phong (ngón trỏ) dính vào lưng Hỏa (ngón giữa), co lóng giữa của Không (ngón cái) .

Chân Ngôn là :

“Án _ Nhân nại la dã, sa-phộc hạ”

*)OṂ _INDRĀYA SVĀHĀ

Nếu tụng Chú này sẽ trao cho quan vị, mãn túc mọi mong cầu.