CỬU CHẤP DIỆU THIÊN ẤN

Chắp tay kiên cố, cùng kèm dựng thẳng 2 Không (2 ngón cái) duỗi 2 Phong (2 ngón trỏ) đều mở gốc ngón đưa qua lại.

Chân Ngôn là :

“Án _ Nghiệt la hệ thấp phộc, lý gia, bát la bát đa, thù để, ma dã, sa phộc hạ”

*)OṂ_ GRAHEŚVARYA PRĀPTA JYOTIRMAYA SVĀHĀ