TRƯỜNG TƯƠNG TƯ
Thơ: Lý Bạch –  Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch
Nhạc: Tâm Vương
Trình bày: Ca sĩ Lâm Minh Ngọc
Hòa âm: Lâm Trung Việt
Thực hiện: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

 


TRƯỜNG TƯƠNG TƯ
(Karaoke)
Thơ: Lý Bạch – Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch
Nhạc: Tâm Vương
Hòa âm: Lâm Trung Việt
Thực hiện: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm