MỘT BỨC HOA TIÊN (2)
Thơ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Nhạc: Tâm Vương
Trình bày: Ca sĩ Lâm Minh Ngọc
Hòa âm: Lâm Trung Việt
Thực hiện: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

 


MỘT BỨC HOA TIÊN (2)
(Beat Karaoke)
Thơ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Nhạc: Tâm Vương
Hòa âm: Lâm Trung Việt
Thực hiện: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm