LÒNG ĐÃ NHƯ MÂY
Thơ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Nhạc: Tâm Vương
Trình bày: Ca sĩ Lâm Minh Ngọc
Hòa âm: Lâm Trung Việt
Thực hiện: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

 

Tải về máy (mp4)

***


LÒNG ĐÃ NHƯ MÂY
(Playback)
Thơ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Nhạc: Tâm Vương
Hòa âm: Lâm Trung Việt
Thực hiện: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm