TỰA NGUYỆT
Thơ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Nhạc: Tâm Vương
Trình bày: Ca sĩ Đặng Viên Dung
Hòa âm: Đặng Viên Dung
Thực hiện: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm