HÀI CỎ ĐẠP TRĂNG VÀNG (1)
(Thi hóa Pháp Hoa An Lạc Hạnh Nghĩa của Nam Nhạc Tuệ Tư (515-577))
Thơ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Nhạc: Tâm Vương
Trình bày: Ca sĩ Đặng Viên Dung
Hòa âm: Đặng Viên Dung
Thực hiện: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

 


HÀI CỎ ĐẠP TRĂNG VÀNG (1)
(Thi hóa Pháp Hoa An Lạc Hạnh Nghĩa của Nam Nhạc Tuệ Tư (515-577))
Thơ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Nhạc: Tâm Vương
Hòa âm: Đặng Viên Dung