ĐÀN TREO LƯNG NGỰA
Thơ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Nhạc: Tâm Vương
Trình bày: Ca sĩ Đặng Viên Dung
Hòa âm: Đặng Viên Dung
Thực hiện: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

 


ĐÀN TREO LƯNG NGỰA
(Beat Karaoke)
Thơ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Nhạc: Tâm Vương
Hòa âm: Đặng Viên Dung