NHỮNG GIỌT LỆ HÓA ĐÁ 
Thơ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Nhạc: Tâm Vương
Trình bày: Ca sĩ Lâm Minh Ngọc
Hòa âm: Lâm Trung Việt
Thực hiện: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

 

* Đại ý bài Những Giọt Lệ Hoá Đá: Với nổi thống khổ của nhân gian thì cả Trời và Người đều nhỏ lệ, dù là lệ trên khuôn mặt tượng. Cái gì luôn có mặt, không bao giờ vơi cạn thì “hoá đá” (như hòn vọng phu).


NHỮNG GIỌT LỆ HÓA ĐÁ 
(Karaoke)
Thơ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Nhạc: Tâm Vương
Hòa âm: Lâm Trung Việt
Thực hiện: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm