TRỞ VỀ QUÊ XƯA

Lỡ đi vào cõi vô thường
Thử xem thế giới trầm luân thế nào
Bầu trời rộng cánh chiêm bao
Luân hồi lăn bánh qua cầu tử sinh
Sắc không đổi mấy lớp hình
Bể dâu thiên cổ mông mênh gọi sầu
Ba nghìn bến mộng chìm sâu
Thời gian nước chảy đục ngầu sông mê
Bâng khuâng lạc hướng quay về
Nổi trôi sáu nẻo bên lề phù vân
Vô minh lợp mái phong trần
Quê hương vô thỉ mờ dần dấu xưa
Bỗng nhiên cảnh tỉnh chuông chùa
Rót vào hố thẳm chiều mơ ngút ngàn
Sáng soi dẫn lối trăng vàng
Bước lên bờ giác nấc thang Đại Thừa.