THU CẢM

Rừng xanh nhuộm lá vàng thu
Tô lên hình ảnh trời thu não nề
Gió thu thúc dục sơn khê
Từng cơn cát bụi gọi về hư vô
Lá thu rơi rụng niềm đau
Giả từ bến mẹ đi vào tử sinh
Hoàng hôn lấp ngõ tiền trình
Màn đêm phủ kín ánh minh trăng rằm
Suối thu rả rích canh thâm
Tiếc thương bóng nguyệt mờ trong đáy hồ.
Cuộc đời giấc mộng tàn thu
Thôi đừng ấp ủ tơ sầu biệt ly.

Mùa thu năm 1998
Thắng Hoan