TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA
Khởi Giảng tháng 4 năm 2010
Giảng Giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa và một số dịch giả

 

MỤC LỤC