Nhập Trí Tự Ấn

Ở trước mặt mình quán một hoa sen hồng, trên hoa có chữ SA (屹_ SA). Dùng Kiên Cố Phộc, đưa Thiền Trí (2 ngón cái) vào bên trong, Tiến Lực (2 ngón trỏ) vịn nhau. Tưởng nhớ chữ ấy ở trong Nội Tâm.

Tụng Mật Ngôn là :

Án, phộc nhật-la, phệ xá, ác