Kim Cương Bộ Tam Ma Gia Ấn

Kim Cương Bộ Tam Ma Gia Đà La Ni với Ấn. Liền đem Đàn Trí (2 ngón út) và Thiền Tuệ (2 ngón cái) nghiêng che trợ móc nhau. Lần đầu kết ngay trái tim, Diệu Ngôn đặt ở tai trái, tiến Mật Ngữ ba lần. Nói xong Đỉnh Luân Vương bung tán.

Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật-lỗ nạp bà phộc gia, sa-phộc ha”

Print Friendly, PDF & Email