DIÊN MỆNH ẤN

Tay trái: ngón Hỏa (ngón giữa) và ngón Phong (ngón trỏ) vịn nhau như cầm hoa sen. Tay phải: duỗi thẳng như buông rũ xuống. Chân Ngôn là:

“Án _ Ma chiết la, dụ toái (Con họ tên là) sa phộc ha”

*)OṂ _ VAJRA ĀYUṢAI ( ……. ) SVĀHĀ

Nếu tụng Chú này sẽ Diên mệnh (sống lâu) trừ tai.