Chủ Động Cái Chết Để Tái Sinh Trong Một Kiếp Sống Tốt Đẹp Hơn
Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma – Việt dịch: Hoang Phong
Diễn đọc: Hùng Thanh, Kiều Hạnh, Kim Phượng, Thy Mai, Ngọc Mỹ, Nam Trung