Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Ấn

 

Chắp 2 tay lại sao cho 10 ngón tay cài chéo nhau trong lòng bàn tay. Dựng thẳng 2 Thủy (2 ngón vô danh) sao cho đầu ngón dính nhau, hơi co cứng 2 Phong (2 ngón trỏ), đưa ngón Không bên trái (ngón cái trái) vào trong lòng bàn tay phải và đè lên móng Hỏa trái (ngón giữa trái), đưa ngón Không bên phải (ngón cái phải) vào trong lòng bàn tay trái vượt lên lưng ngón Không trái (ngón cái trái) và đè ngón Hỏa phải (ngón giữa phải), 2 Phong (2 ngón trỏ) cùng với HA (?: HÀ) triệu mời.

Chân Ngôn là :

“An, phệ thất la phộc na gia, sa phộc ha” 

OM _ VAI’SRAVANÀYA SVÀHÀ