Thượng Phương Phạm Thiên Ấn

 

Tay phải nắm quyền đặt ở eo lưng phải. Dựng thẳng 5 ngón tay trái cùng dính nhau, hơi co lại rồi đưa tay cao lên hơi vượt hơn lông mày liền thành tướng hoa sen.

Chân Ngôn là :

“An, một la hàm ma ninh, sa phộc ha” 

OM _ BRAHMANE SVÀHÀ