Tây Bắc Phương Phong Thiên Ấn

Tay phải như trước. Dựng thẳng 5 ngón tay trái cùng dính nhau, co lóng giữa của Địa (ngón út) Thủy (ngón vô danh) liền thành.

Chân Ngôn là :

“An, phộc gia phệ, sa phộc ha”

OM _ VÀYÀVE SVÀHÀ