MỞ LỚN CON ĐƯỜNG
Hòa thượng Thích Thái Hòa

 

Vượt Qua Ảo Tưởng

Khi đối diện với khó khăn đừng bước lui, vì bước lui sẽ bị nhận chìm; khi đối diện với những thuận lợi đừng bước tới, vì bước tới sẽ bị cuốn theo, mà cần phải biết được sự thực của chúng để vượt qua.

Vượt qua bằng cách nào? Hãy vượt qua những ảo tưởng trong ta. Chính những ảo tưởng trong ta đã đánh lừa ta, khiến cho ta không đủ khả năng khám phá và chấp nhận sự thực, để vượt qua những khó khăn và thuận lợi mà ta đang đối mặt.

Những khó khăn và thuận lợi giữa cuộc đời đều là những bẫy sập của ảo tưởng, nên ta cần vượt qua ảo tưởng, thì những bẫy sập ấy không còn có khả năng gài sập được ta.

Vì vậy, ta có ngay sự tự do và an lạc giữa những khó khăn và thuận lợi của cuộc đời.