MỞ LỚN CON ĐƯỜNG
Hòa thượng Thích Thái Hòa

 

Không Một Ai Có Thể Thay Thế

Sáng nay chủ nhật, ngày 13 tháng 7 năm 2008, tôi đã tâm sự với các Thầy trẻ ở chùa Phước Duyên rằng:

Người khác có thể giúp mình nấu cơm, pha nước, giặt áo quần, quét nhà, cắm hoa, khai chuông và trải bồ đoàn để ngồi thiền, nhưng họ không thể ăn cơm thế cho mình, không thể uống nước thế cho mình, không thể mặc áo quần thế cho mình, không thể ở trong nhà để tránh mưa nắng bão bùng thế cho mình, không thể tiếp xúc và thưởng thức hoa thế cho mình và lại càng không thể ngồi thiền thế cho mình.

Chúng ta muốn thoát khỏi cảm giác đói thì phải tự ăn lấy; muốn thoát khỏi cảm giác khát, thì phải tự mình uống lấy; muốn tránh khỏi mưa nắng, bão bùng thì phải tự mình lưu trú trong nhà, chứ không phải người khác; muốn tĩnh tâm, thì phải tự mình thực tập thiền định, chứ không một ai có thể thực tập thiền định thế cho mình. Vì vậy, đức Phật dạy:

“Pháp của Ngài là đến để thấy, tự mình thực tập để giác liễu”. Do đó, không một ai có thể tu thế, niệm Phật thế, ngồi thiền thế và giải thoát hay vãng sanh Tịnh độ thế cho ai được cả, nên các Thầy phải tự lo liệu lấy chính cuộc đời của mình ngay từ bây giờ, để sau đó khỏi phải ân hận.

Thầy chỉ là người chỉ đường và động viên tu tập, các thiện tri thức cũng chỉ đóng vai trò yểm trợ, khuyến khích mà không thể thay thế và không một ai có thể thay thế cho ai một khi quả báo đã hình thành!