THIỆP MỜI

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính thưa quý Phật tử thiện tín nam nữ. Nhờ hồng ân chư Phật, sự hộ trì chư Tôn Đức Tăng già, sự đóng góp của thập phương bổn đại đức đạo đệ tử gần xa và sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương. Hôm nay ngôi Bảo tháp của Hoà thượng viện chủ chùa…được hoàn thành, tôn trí trang nghiêm.

Nhân ngày lễ khánh thành ngôi Bảo Tháp thay mặt môn nhân pháp quyến trân trọng kính mời Phật Tử …..nhín chút thời giờ quý báu quang lâm đến chùa …. số…đường…phường… quận…..tham dự Đại lễ khánh thành ngôi Bảo tháp được tổ chức vào lúc… ngày ….tháng… năm….(nhằm ngày …. tháng … năm ……)

Sự hiện diện của quý Phật tử giúp cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm long trọng.

Rất mong được đón tiếp quý Phật tử.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát .

Lâm Đồng ngày…tháng …năm…

TM.môn nhân đệ tử

Trụ trì chùa…..