CẢM TƯỞNG CỦA KHÓA SINH BUỔI KHAI MẠC KHÓA HẠ

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng chứng minh

Kính thưa Đại biểu Mặt Trận Tổ Quốc và Chánh Quyền các cấp .

Kính thưa Chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni và toàn thể chư Phật Tử,

Dù đã 25 thế kỷ trôi qua, mỗi năm vào độ Phật Đản về chúng ta vẫn như nghe vang vọng đâu đây, tiếng chân hoằng pháp của Đức Phật, lời vàng ngọc của cha lành muôn thuở và nó vẫn là chất liệu cần thiết cho nhân loại ước mơ tìm cầu suốt mặt bằng không gian và chiều dài thời gian. Chúng ta ở vào thời điểm mà chất xám được đánh giá là quý báu nhứt cho nhân loại đi lên nhịp nhàng với lời dạy ngàn xưa của Đức Phật:

“Duy tuệ thị nghiệp”.Hãy lấy trí huệ làm sự nghiệp đời mình. Trí. tuệ là lý tưởng của chư Phật, trí tuệ là con đường đi lên thế giới đại đồng, có trí tuệ mới vượt thoát những vọng tưởng sai lầm mới ra khỏi những vô minh truyền kiếp, có trí tuệ mới tạo nên một thiên đường trần thế. Có trí tuệ mới xoá bỏ mọi hờn oán, tha thứ cho nhau mọi lỗi lầm, mở rộng lòng chào đón cả trời xuân thanh bình bất tận. Lý tưởng cao siêu của hàng Tăng giới là phát huy trí huệ mãi mãi không ngừng.Vì thế nên hằng năm Tăng Ni khắp mọi nẻo đường hành đạo quay về Tòng Lâm, Thiền viện. Tịnh nghiệp đạo tràng để Kiết hạ An cư. Tu nghiệp trong 3 tháng để kiểm lại phương pháp hoằng truyền, bồi dưỡng trí tuệ sung mãn, phát huy sáng kiến độ sanh cho khế hợp chân lý và trình độ quần chúng.

Truyền thống Kiết hạ An cư là một truyền thống không thể thiếu được của hàng Tu sĩ xuất gia, hiến mình cho chánh pháp phục vụ chúng sanh.

Ta có bổn phận phải diệt dục vọng si mê và pháp triển tình thương trí tuệ. Nghĩa là nâng cao phần thanh khiết của mỗi con người, nơi nào có tình thương và trí tuệ bừng nở, thì nơi ấy có hạnh phúc an lạc.

Kinh thưa quí vị,

Năm nay chúng tôi lại được sự lãnh đạo ưu ái của Giáo hội, Tổ đình chùa…. mang mục đích trau dồi chư Tăng Ni. Đường lối của Giáo Hội và trách nhiệm của tu sĩ trước hiện tình đất nước thăng hoa, với chánh sách tự do tín ngưỡng bảo vệ nền Tôn giáo dân tộc.

Với sự tận tình giúp đỡ của Đảng và nhà nước, với sự tận tâm hướng dẫn đời sống tâm linh của Giáo Hội, với sự giáo dục tận tình của ban Giảng huấn, với sự cúng dường vật thực suốt 3 tháng của Phật tử hảo tâm,và nhứt là với sự bảo vệ Chánh quyền địa phương.

Khoá sinh Tịnh nghiệp Đạo tràng chùa… quyết târn thực thi phương châm của Giáo Hội đề ra: “Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội” một cách hài hoà dế ánh sáng trí tuệ của Phật được truyền lưu mãi mãi, để dân tộc thấm nhuần nếp sống Đạo hạnh tình thương muôn đời .

Kính thưa quí vị.

Lời nói sau cùng của chúng tôi là niềm tri ân sâu xa đối với Đảng, Nhà Nước, Giáo Hội Mặt trận Tổ Quốc, Chánh quyền , Ban Giảng huấn và hàng Phật tử hổ trợ.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát.