Qua Tháp Cánh Tiên
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

 

Nửa gánh giang san, nửa gánh tình,
Đồ Bàn bái biệt tóc đương xanh.
Lạnh hồn tháp cổ trơ vơ đứng,
Vắng tiếng chuông đưa, gạch với mình.
Trăm năm quạnh quẽ lòng non nước,
Vạn thuở tang thương lối đế kinh.
Cánh Tiên nung phiến tình quân tử,
Tưởng áo ai bay trước tháp linh.

Tháp dựng uy nghiêm trực diện trời
Gạch nung ròng rã Pháp lên ngôi.
Chật lòng tháp hẹp tâm cung kính
Rộng cảnh xa hoa tán chuyện đời .
Đứng với phong sương bày thế sự,
Hỏi cùng non nước biết đầy vơi.
Anh hùng há thẹn hùng anh khí,
Gửi lại hư không một trận cười.

Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
(8/2022)