NHỮNG GIỌT LỆ HÓA ĐÁ
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

Hạt lệ rơi trong mưa
Trong những chiều nắng thưa
Trong nôi hồng em ngủ
Say phiến mộng nửa chừng.

Hạt lệ trong tim anh
Làm ướt mắt em xanh
Áo em màu nắng hạ
Bay trong cõi vô thường.

Hạt lệ cho mai sau
Khi tháng ngày qua mau
Tóc em màu trăng lạnh
Khi gió đã sang mùa.

Rồi hôm nay
Rừng thêm cây
Núi thêm hoa
Hương cỏ may.

Rồi mai sau
Tình như mây
Theo chân em
Qua cõi này.

Những giọt lệ hóa đá
Trên khuôn tượng rêu phong
Trên môi hồng như ngọc
Trong giấc sầu trăm năm.