Tiếng Chuông Hàn Sơn
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

 

Cô Tô thành ngoại, hôm nay về lại
Bên hồn thiên cổ vạt pháp bào bay.
Đêm Hàn Sơn Tự gióng tiếng chuông ngân
Đau lòng non nước phơi khói hương trầm.

Đi qua trăm cõi về đây một lần
Trên con đường cũ ai bước ngập ngừng.
Cô Tô Hàn Sơn nghe trong hồi chuông
Gọi hồn du tử quên dấu thiên đường.

Hẹn anh cõi nào trao hoa ly tướng
Hoa khai tịnh quốc hay sinh ta bà.
Trên hai tay em chuỗi sầu vô lượng
Nhận lại nơi người chưa từng sinh ra.

Trên phiến lá khô sông tuôn nghìn nhánh
Gió qua phương Bắc, gió về phương Tây.
Trong viên đá cuội trùng trùng sóng vỗ
Một bông sen búp, nở trăm bàn tay.

Trên hai tay em chuỗi sầu vô lượng
Một bông sen búp, nở trăm bàn tay.