PHÁP HOA
TAM-MUỘI SÁM NGHI

Sa-môn Trí Khải ở chùa Ngõa Quan đời Tùy soạn
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3