Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

MƯỜI SÁU TÔN ĐỜI HIỀN KIẾP

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Ở bên ngoài Luân Đàn

Trong ngàn Phật Hiền Kiếp

Mười sáu vị Thượng Thủ

DI LẶC cầm Quân Trì ( Quân Trì Bình )

BẤT KHÔNG mắt hoa sen

TRỪ ƯU tướng Phạm Lai

TRỪ ÁC chày Tam Cổ

HƯƠNG TƯỢNG cầm hoa sen

ĐẠI TINH TIẾN Thương Kích ( Cây kích bằng ngọc )

HƯ KHÔNG TẠNG Bảo Quang ( Anh sáng báu )

TRÍ TRÀNG cờ biểupPhướng

VÔ LƯỢNG QUANG hoa sen

HIỀN HỘ cầm bình báu

VÕNG MINH lưới dù lọng

NGUYỆT QUANG phướng bán nguyệt

VÔ LƯỢNG Ý Phạm Lai

BIỆN TÍCH cầm mây hoa

KIM CƯƠNG TẠNG Độc Cổ

PHỔ HIỀN Ấn Ngũ Trí

Chủng Tử, chữ A đầu ( Sơ A Tự ) HỒNG án đất bên trái Các Chân Ngôn ấy là :

1) Án_ Mỗi đát-lệ dạ dã, sa-phộc hạ _ A

OM_ MAITREYÀYA SVÀHÀ _ A

2) Án_ A mục khư na lật-xả nẵng dã, sa-phộc hạ_ NGA

OM _ AMOGHA DÀR’SANAYA SVÀHÀ _ GA

3) Án _ Tát phộc bá dã nhạ ha dã, sa-phộc hạ_ BÀ

OM _ SARVA APÀYAJAHAYA SVÀHÀ _ BHÀ

4) Án _ Tát phộc thú ca đát mẫu nễ lật-già đa ma duệ, sa-phộc hạ _ ÁM

OM_ SARVA ‘SOKATAMO NIRGHATA MATAYE SVÀHÀ _ ÀM

5) Án _ Nga đà hạ tất-đa nễ, sa-phộc hạ _ NGƯỢC

OM _ GANDHA HÀSTINI SVÀHÀ _ GAH

6) Án _ Truật la dã, sa-phộc hạ _ VĨ

OM _ ‘SÙRAYÀ SVÀHÀ _ VI

7) Án _ Nga nga nẵng ngạn nhạ dã, sa-phộc hạ _ ÁC

OM _ GAGANA GAM JAYA SVÀHÀ _ À

8) Án _ Chỉ –nương nẵng kế đô muội, sa-phộc hạ _ ĐÁT-LAM

OM_ JNÀNA KETUVE SVÀHÀ _ TRÀM

9) Án _ A di đa bát-la bà dã, sa-phộc hạ _ ĐẶC-NOAN

OM _ AMITA PRABHA SVÀHÀ _ DHVAM

10) Án _ Bạt nại-la bá la dã, sa-phộc hạ _ BÁT-LÝ

OM _ BHADRAPÀLAYA SVÀHÀ _ PR

11) Án _ Nhạ lý nễ bát-la bà dã, sa-phộc hạ_ NHẠ

OM _ JVARINI (?JVALINI) PRABHAYA SVÀHÀ _ JAH

12) Án _ Tán nại-la bát-la bà dã, sa-phộc hạ _ MA

OM _ CANDRAPRABHAYA SVÀHÀ _ MA

13) Án _ A khất-xoa dã ma đa duệ, sa-phộc hạ _ CÁT-NỄ-DÃ

OM _ AKSAYA MATAYE SVÀHÀ _ JNA

14) Án _ Bát-la để bà na câu tra dã, sa-phộc hạ _ LAM

OM _ PRATIBHADAKUTAYA SVÀHÀ _ RAM

15) Án _ Phộc nhật-la nghiệt bà dã, sa-phộc hạ _ PHỘC

OM _ VAJRA GARBHAYA SVÀHÀ _ VA

16) Án _ Tam mạn đa bạt nại-la dã, sa-phộc hạ _ ÁC

OM _ SAMANTABHADRAYA SVÀHÀ _ AH

Ngoại Viện KIM CƯƠNG GIỚI

Địa Cư, Không Hành Thiên

Lược nói có năm loại

Phẫn Nộ xưng chữ Hồng ( HÙM )

An bày hai mươi Thiên

Dùng sen súng làm Tòa

Đông Bắc Na La Diên

Hình La Sát Cầm Luân ( Bánh Xe )

Câu Ma La ( Hình Đồng Tử ) Linh Khế ( Ấn cái chuông )

Tồi Toái Dạ Ca Thiên

Tản Cái, Bảo cửa Đông

Phạm Thiên cầm sen hồng

Thiên Đế ( Hình Đồng Tử ) chày Độc Cổ

Hỏa Thiên ở Đông Nam

Cờ biểu hình Tam Giác

Nhật Thiên hình Đồng Tử

Kim Cương Thực cầm Man ( Tràng hoa )

Diễm Ma Ấn Đàn Trà ( Màu đỏ đen )

Huỳnh Hoặc ( Sao Hỏa ) hỏa quang tụ ( Anh sáng tụ như đám lửa rực. Hình rất đáng sợ, màu đỏ )

Tây Nam La Sát Chủ

Cầm chùy kèm quyến thuộc

Tuế Tinh Thiên ( Sao Mộc ) cầm bổng ( cây gậy )

Kim Cương Y Dạ ca

Cửa Tây cầm cung tên

Thủy Thiên cầm sợi dây ( Quyến Sách )

Tiếp đặt nơi Nguyệt Thiên ( Hình Đồng Tử )

Phong Tràng góc Tây Bắc ( Hình La Sát màu tro )

Kim Cương Diện cầm câu ( Móc câu )

Điều Phục Kim Cương Kiếm

Cửa Đông Đa Văn Thiên ( Màu vàng )

Nâng Tháp , cầm gậy báu

Y Xá Na Ấn Kích ( Bên trái cầm Kiếp Ba La ) Các Chân Ngôn ấy là:

1) Án _ Ma la phộc nhật la OM _ MALÀ VAJRA

2) Án _ Phộc nhật-la kiến tra  OM _ VAJRA GHAMTA

3) Án _ Phộc nhật-la ngộ noa OM _ VAJRA GENA

4) Án _ Phộc nhật-la muội na  OM _ VAJRA MONA

5) Án _ Phộc nhật-la dữu đà OM _ VAJRA YADHA ( ? YUDHA )

6) Án _ Phộc nhật-la nẵng la OM _ VAJRA NALA

7) Án _ Phộc nhật-la cự tra lợi OM _ VAJRA KUTARI

8) Án _ Phộc nhật-la ma ni la OM _ VAJRA MANILA

9) Án _ Phộc nhật-la ca la OM _ VAJRA KALA

10) Án _ Phộc nhật-la thủy nga la OM _ VAJRA PIMGALA

11) Án _ Phộc nhật-la nan noa OM _ VAJRA DANDA

12) Án _ Phộc nhật-la mẫu sa la OM _ VAJRA MUSARA

13) Án _ Phộc nhật-la phộc thủy OM _ VAJRA VA’SÌ

14) Án _ Nẵng nga phộc nhật-la OM _ NAGA VAJRA

15) Án _ Phộc nhật-la bát-la bà OM _ VAJRA PRABHA

16) Án _ Phộc nhật-la nễ la OM _ VAJRA NILA

17) Án _ Phộc nhật-la cự xả OM _ VAJRA KU’SA

18) Án _ Phộc nhật-la nhạ dã OM _ VAJRA JAYA

19) Án _ Phộc nhật-la bội la phộc  OM _ VAJRA VAIRAVA

20) Án _ Lỗ nại-la dã , phộc nhật-la OM _ RUDRAYA VAJRA

Chúng Đại Thiên như vậy

Uy Đức có nhiều Môn

Đều ở Man Trà La ( Mandala _ Đạo Trường )

Cần phải khai thị đủ

Cúng dường Trời Dạ Ca Ở phía Đông cửa Bắc

Các Chân Ngôn ấy là:

An _ Phộc nhật-la vĩ nẵng dã ca, sa-phộc hạ  OM _ VAJRA VINAYAKA ( ? VINÀYAKA ) SVÀHÀ

 

MƯỜI SÁU TÔN

( Hết )

Niên Hiệu Hưởng Hòa, năm thứ hai, Nhâm Tuất, tháng năm.

Dùng Bản của Viện Trí Tích ở Kinh Triệu để hiệu đính, rồi đem in ấn ở Phường Tiểu Trì thuộc Phong Sơn để lưu hành cho đời.

Trường Cốc, viện Diệu Âm

Sa Môn KHOÁI ĐẠO ghi

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.